Vandanalyse maj 2024

Vandanalyse 02-05-2023

Vandanalyse 24-08-2022

Analyserapport juni 2022

Analyserapport 17 februar 2022

PFOS analyse


TBBV logo lille.jpg

Information fra vandværket om drikkevandskvaliteten

 

Kære Forbrugere!

I henhold til lovgivningen har vandværkerne pligt til mindst en gang om året at informere forbrugerne om drikkevandskvaliteten. Den pligt har vi naturligvis altid efterlevet, og informationen er altid fremgået som særskilt punkt i den årlige Bestyrelsens Beretning.

Vi har imidlertid besluttet at informere ekstraordinært på baggrund af den seneste tids oplysninger om, at stadigt flere og flere vandboringer rundt omkring i landet er forurenet af sprøjtegift, og at grænseværdierne i mange af disse boringer er overskredet, hvilket selvsagt giver de berørte vandværker endog meget store problemer med at levere rent drikkevand til deres forbrugere.

Lad os derfor skynde os at oplyse jer om, at Tybjerglille Bakker Vandværk leverer vel nok det reneste og mest velsmagende drikkevand i Danmark helt uden skadelige giftstofferJC.

I de vandprøver, der udtages til analyse, undersøger laboratoriet for alle kendte giftstoffer. I prøverne fra vores vandværk, er disse giftstoffer enten ikke målelige (ikke til stede), eller er til stede langt under grænseværdierne, og derfor ikke på nogen måde udgør en sundhedsrisiko. Det er dog vigtigt at understrege, at ingen af de sprøjtegifte, som for tiden udgør et problem i andre boringer, er konstateret til stede i vores boringer.

For interesserede henvises til vores hjemmeside Tybjerglille Bakker Vandværk, hvor analyserapporterne er tilgængelige.

Vandværket bruger mange penge på at analysere vandet løbende. Dels på grund af de analyser, som lovgivningen dikterer, og dels på grund af screeninger kaldet BactiQuant, som vandværket har besluttet at lade foretage hver anden måned for at imødegå eventuelle forureninger af enhver art, således at vi kan reagere så hurtigt som muligt, såfremt uheldet skulle være ude. Vi synes, at pengene hertil er givet rigtig godt ud.

Det er ligeledes vigtigt for bestyrelsen at oplyse om, at Næstved kommune ligger i den meget lave ende, når det kommer til forurenede boringer. Af kommunens 92 boringer er der fundet skadelige stoffer i 10 (under grænseværdierne) mens en enkelt har været over grænseværdierne.

Rent vand er ingen selvfølge, og det bliver mere og mere klart, at vi i disse år betaler for fortidens synder med hensyn til sprøjtegifte m.m. Vi har alle et ansvar for at passe på denne uvurderlige ressource, så vi skal være varsomme med, hvad vi udleder i naturen.

Med venlig hilsen og med ønsket om et behageligt efterår.

Bestyrelsen, Tybjerglille Bakker Vandværk